Polityka prywatności i przechowywanie danych osobowych

1.1 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest spółka Bazariusz Spółka Cywilna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Strubiczów 4/7 02-136, właściciel sklepu i serwisu internetowego pod nazwą BAZAR MIEJSKI.

1.2 Jak uzyskaliśmy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy gdy założyłeś-aś swoje konto w serwisie internetowym BAZAR MIEJSKI, a także później podczas dalszego wypełniania profilu użytkownika na stronie internetowej.

1.3 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez serwis BM?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem,
 • obsługi zamówień, które do nas kierujesz,
 • wypłacania na Twoje konto należności,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych i reklamowych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Ponieważ przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do realizowania zawartej
umowy, cofnięcie zgody będzie równoznaczne z usunięciem konta w serwisie.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko,
 • adres email,
 • adres zamieszkania,
 • numer konta bankowego,
 • hasło.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zechcesz podać tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć Ci usług serwisu BAZAR MIEJSKI. Poza wymienionymi wyżej przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

1.4 BAZAR MIEJSKI nie udostępnia żadnych danych osobowych swoich użytkowników stronom trzecim.

1.5 Jakie masz uprawnienia wobec Bazar Miejskiego w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


1.6 W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

1.7 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach statystycznych, rozliczeniowych i archiwizacyjnych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

Polityka cookies

Dla wygody użytkowników serwis BAZAR MIEJSKI używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem BAZAR MIEJSKI.
Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

 • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem BAZAR MIEJSKI. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną internetową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.